Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
i podanie ceny na warsztatów kulinarnych w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej organizację warsztatów kulinarnych wramach realizacji lokalnej strategii rozwoju współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Zamawiający:
Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Roztocze”
ul. Lwowska 18
37-610 Narol
REGON 180494985
NIP 793-16-08-078

Do pobrania: