Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  
Stawy Stowarzyszenie LGR „Roztocze” powstało 17 września 2009 roku i swoim zasięgiem objęło obszar Gmin:
- Cieszanów, Laszki, Lubaczów, Lubycza Królewska, Narol, Stary Dzików i Wiązownica

W 2015 roku dołączyły do nas trzy gminy z podkarpacia : Medyka, Radymno, Stubno, oraz cztery gminy z Lubelszczyzny : Bełżec, Tomaszów Lubelski, Krasnobród i Adamów.

Obecnie LGR „ROZTOCZE” obejmuje obszar czternastu gmin bezpośrednio sąsiadującym ze sobą i wspólnie będzie dążyć do pozyskania funduszy unijnych na rozwój obszarów rybackich i akwakultury. Zwiększenie obszaru działania LGR „Roztocze” stwarza dla ponad stutysięcznej społeczności wszystkich gmin objętych jej działaniem nowe wyzwania i przede wszystkim szanse. LGR w swoim zamyśle pełnić będzie rolę instytucji, stymulująca różne działania na rzecz rozwoju obszaru wszystkich gmin z obu województw. Co istotne w takiej formie LGR „Roztocze” ubiegać się może o wsparcie dla tych działań ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W nowej perspektywie finansowanej na lata 2014-2020, LGR „Roztocze” będzie miała możliwość opracowania lokalnej strategii rozwoju co jest bezwzględnym warunkiem przed wdrożeniem jej przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Instrument RLKS w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” ma służyć rozwojowi społeczno- gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury, na których rybactwo i rybołówstwo stanowi ważną część lokalnej gospodarki.

Dbając o przyszłościowy rozwój naszej gospodarki obszarów rybackich i obszarów akwakultury, a także mając na uwadze zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców oraz pozyskanie nowych miejsc pracy, zadaniem naszym jest opracowanie jak najlepszej, lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGR. Biorąc pod uwagę partnerski charakter rybackiej lokalnej grupy działania wierzymy, że staniemy się ważnym partnerem dla samorządów lokalnych gmin tworzących nasze stowarzyszenie.