Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE UMIESZCZENIA W PRASIE LOKALNEJ LUB REGIONALNEJ ARTYKUŁÓW/ OGŁOSZEŃ ROZPROWADZANEJ
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM LUB LUBELSKIM 2 ARTYKUŁÓW/ OGŁOSZEŃ W CIĄGU ROKU 2021 
O NABORACH WNIOSKÓW RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ROZTOCZE”

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej umieszczenia w prasie lokalnej lub regionalnej rozprowadzanej w województwie podkarpackim i/lub lubelskim 2 artykułów/ ogłoszeń w ciągu roku 2021 o naborach wniosków w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Zamawiający:
Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Roztocze”
ul. Lwowska 18
37-610 Narol
REGON 180494985
NIP 793-16-08-078

Do pobrania: