Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej przygotowania reportażu przedstawiającego przykłady dobrych praktyk operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na terenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze” w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przygotowania reportażu przedstawiającego przykłady dobrych praktyk operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na terenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze” wramach realizacji lokalnej strategii rozwoju współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Zamawiający:
Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Roztocze”
ul. Lwowska 18
37-610 Narol
REGON 180494985
NIP 793-16-08-078

Do pobrania:

Z przyczyn niezależnych unieważnia się zapytanie ofertowe.