Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

 Strona internetowa opracowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Roztocze"
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4
"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
na lata 2014-2020 w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja".

zlota kolor 1Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE w ramach realizowanego projektu współpracy międzyregionalnej "Złota Łuska", wzięła udział w konferencji pn. „Marketing produktów na bazie ryb słodkowodnych”!

Konferencja odbyła się w dniach 4-5 kwiecień br. w Baranowie Sandomierskim, który znajduje się na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Puszczy Sandomierskiej”, będącej liderem zadania.

Czytaj więcej...