Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

 Strona internetowa opracowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Roztocze"
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4
"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
na lata 2014-2020 w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja".

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym przeprowadzanym przez Naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego w ramach badań nad dwoma gatunkami ptaków, które mogą budzić konflikty z człowiekiem, np. w sferze rybołówstwa (czapli siwej Ardea cinerea i czapli białej Ardea alba). Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie dobrowolne. Uzyskane dane zostaną starannie przeanalizowane i na ich podstawie zostanie przygotowana praca naukowa. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać wyniki niniejszych badań, proszę pozostawić swój e-mail na końcu ankiety.

Ankieta