Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

zapr 1

  

 SPOTKANIA SZKOLENIOWE ON-LINE ‼
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów z terenu gmin: Cieszanów, Laszki, Lubaczów, Lubycza Królewska, Narol, Stary Dzików, Wiązownica, Medyka, Radymno, Stubno, Bełżec, Tomaszów Lubelski, Krasnobród i Adamów, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na realizacje operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Szkolenia odbędą się w następujących godzinach i terminach:

👉godz. 11:00 15.04.2021 r.
➡️Przedsięwzięcie II.1.2. Budowa i rozbudowa elementów systemu łańcucha dostaw produktów związanych z akwakulturą innych niż reklama i promocja tych produktów,
➡️Przedsięwzięcie II.2.1. Budowa, rozbudowa i wyposażanie obiektów służących dywersyfikacji działalności rybackiej wraz tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy
➡️Przedsięwzięcie III.1.1. Wsparcie w zakresie uruchamiania lub rozwoju działalności gospodarczej,

👉godz. 11:00 16.04.2021 r.
➡️Przedsięwzięcie I.2.2. Tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny i związanej historycznie lub terytorialnie z rybactwem,
➡️Przedsięwzięcie III.2.2. Realizacja działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych (szczególnie tradycji związanych z rybactwem),

👉Zapisy tylko elektroniczne - biuro@rlgdroztocze.org‼