Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów z terenu gmin: Cieszanów, Laszki, Lubaczów, Lubycza Królewska, Narol, Stary Dzików, Wiązownica, Medyka, Radymno, Stubno, Bełżec, Tomaszów Lubelski, Krasnobród i Adamów, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na realizacje operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

 Szkolenia odbędą się w następujących miejscach i terminach:

Lp Gmina Data szkolenia Miejsce szkolenia
1 LASZKI

12.04.2017 r.

godz.10:00

URZĄD GMINY LASZKI
LASZKI 36
37-543 Laszki
2 KRASNOBRÓD

13.04.2017 r.

godz.10:00

KRASNOBRODZKI DOM KULTURY
ul. 3 Maja 26,
22-440 KRASNOBRÓD
3 NAROL

19.04.2017 r.

godz.10:00

BIURO RLGD „ROZTOCZE”,
ul. Józefowska 1,
37-610 Narol

 PROGRAM SZKOLENIA

„Zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz zasady wypełniania Wniosków o Dofinansowanie”

Prelegent; Kierownik biura- Eliza Obirek

1. Powitanie gości,
2. Zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania operacji;
3. Procedura ubiegania się o środki pochodzące z EFMR za pośrednictwem RLGD „Roztocze”;
4. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie;
5. Omówienie załączników składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie;
6. Pytania i wnioski- dyskusja i analiza pytań.