Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

Serdecznie zapraszamy!!!
Osoby bezrobotne z terenu działania RLGD "Roztocze" na Spotkanie szkoleniowo - informacyjne z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, organizowane dla osób w wieku 50+, pozostających poza rynkiem pracy oraz bezrobotnych w tym byłych pracowników sektora rybackiego”, które odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie biura przy ul. Józefowskiej 1 w Narolu.

zaproszenie pup 1

Szanowni Państwo
Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" zaprasza serdecznie na BEZPŁATNE SZKOLENIE z podstaw obsługi komputera i Internetu. Zaproszenie kierowane jest do osób grupy wiekowej 50 + pozostające poza rynkiem pracy oraz bezrobotni, w tym byli pracownicy sektora rybackiego. Drugie już z cyklu szkolenie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Narolu przy ul. Józefowskiej 1. 
Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 16 611 00 01 lub osobiście; ul. Józefowska 1 w Narolu.

plakat informacyjny

Plan szkolenia