Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze” informuje, iż w dniu 29 marca 2019 r. (tj. w piątek) o godzinie 12:00, w Karczmie Karpiówka przy ul. Zamojskiej 5 w Bełżcu, odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD „Roztocze”.

Zaproszenie na szkolenie