Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej organizacji wizyty studyjnej w ramach w ramach realizacji operacji w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przygotowania wizyty studyjnej w ramach realizacji operacji w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamawiający:
Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Roztocze”
ul. Lwowska 18
37-610 Narol
REGON 180494985
NIP 793-16-08-078

Do pobrania: