Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE WSPÓŁORGANIZOWANIA I KOORDYNACJI
WYDARZEŃ PROMOCYJNYCH, IMPREZ MASOWYCH,
 KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH
Z RLGD ”ROZTOCZE” W 2017 R.
W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” zaprasza do złożenia ofert dotyczących współorganizowania i koordynacji wydarzeń promocyjnych, imprez masowych kulturalnych i rozrywkowych z RLGD ”Roztocze” w 2017 r.  w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Zamawiający:
Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Roztocze”
ul. Józefowska 1
37-610 Narol
REGON 180494985
NIP 793-16-08-078

Do pobrania: